Er det sikkert at føde hjemme?

Det korte svar er ja. I tillæg er der mange fordele ved at føde hjemme.

I de senere år er der blevet offentliggjort stadigt flere og stadigt bedre videnskabelige undersøgelser, som viser, at det kan lade sig gøre at visitere raske, gravide kvinder, som ønsker at føde hjemme, så præcist, at der ikke er grund til at bekymre sig om sikkerheden.

Jordemoder til stede

Dette gælder så længe en jordemoder bistår den fødende, og jordemoderen har et godt løbende samarbejde med den nærmeste fødeafdeling, hvis det undervejs i fødslen skulle vise sig at blive nødvendigt med en overflytning til hospitalet.

Færre indgreb

De nævnte undersøgelser viser også, at fødslen forløber bedre, når den planlægges til at starte hjemme. Der er 20-60% færre indgreb, fx færre kejsersnit, epiduralblokader og vestimulationer hos kvinderne, som planlægger at føde hjemme. Der er også 10-30% færre komplikationer, fx færre blødninger og færre alvorlige bristninger. Det ser også ud til, at flere mødre, som føder hjemme, får amningen godt i gang.

Jordmødre føder hjemme

En undersøgelse fra Jordemoderforeningen viser også, at jordemødrene selv har taget hjemmefødslerne til sig i takt med de stadigt flere og stadigt større undersøgelser på området. Dette giver et indblik i, at både videnskabelig forskning og erfarne fagfolk støtter op om hjemmefødsler for raske, gravide kvinder, så længe de følges af en jordemoder og er i kontakt med en fødeafdeling i tilfælde af behov for overflytning.

 ----

Kilde: Artikel af Ole Olsen, seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhedsvidenskab, publiceret af Forældre og Fødsel